×

Giới thiệu về Trường Mầm Non Cô Giang

I. Cơ cấu tổ chức

- Năm học: 2017 – 2018:

Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Phó Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng - Bà Phạm Thị Vân

Phó Hiệu trưởng
Bà Phạm Thị Vân


- Năm học: 2016 – 2017:

Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Phó Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng - Bà Phạm Thị Vân

Phó Hiệu trưởng
Bà Phạm Thị Vân


- Năm học: 2015 – 2016:

Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương

Phó Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng - Bà Phạm Thị Vân

Phó Hiệu trưởng
Bà Phạm Thị Vân


- Năm học: 2014 – 2015:

Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Thị Anh Đào

Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Thị Anh Đào

Phó Hiệu trưởng - Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng
Bà Nguyễn Trung Hiền Lương

Phó Hiệu trưởng - Bà Phạm Thị Vân

Phó Hiệu trưởng
Bà Phạm Thị Vân

II. Giới thiệu

- Hoạt động nổi bậc năm học 2015-2016:

  • Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Mỹ Phương
  • Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Trung Hiền Lương
  • Phó Hiệu trưởng: Bà Phạm Thị Vân

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Cô Giang

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Cô Giang

Năm học 2015 – 2016


Trường Mầm Non Cô Giang Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3

Trường Mầm Non Cô Giang Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3

Năm học 2015 – 2016, Trường Mầm non Cô Giang tiếp tục phấn đấu, nỗ lực thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng để hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Trường Mầm non Cô Giang, Quận 1 được Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Trường Mầm non Cô Giang Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3.


Chiến sĩ thi đua của Trường Mầm non Cô Giang trong lễ Tổng kết năm học 2015 - 2016

Phòng Giáo dục và Đào tạo chụp hình lưu niệm cùng các

Chiến sĩ thi đua của Trường Mầm non Cô Giang trong lễ Tổng kết năm học 2015 - 2016

- Hoạt động nổi bậc năm học 2015-2016:

  • Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Thị Anh Đào
  • Phó Hiệu trưởng: Bà Nguyễn Trung Hiền Lương
  • Phó Hiệu trưởng: Bà Phạm Thị Vân

Chiến sĩ thi đua của Trường Mầm non Cô Giang trong lễ Tổng kết năm học 2015 - 2016

Ban Giám hiệu Trường Mầm non Cô Giang

Năm học 2014 – 2015


Năm học 2014 – 2015, Trường Mầm Non Cô Giang đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1.

Trường Mầm non Cô Giang, quận 1, TP HCM tổ chức lễ công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 do UBND TP HCM cấp theo Quyết định số 290/QĐ-UBND. Để đạt được chuẩn trên, trường phải đạt các tiêu chuẩn về tổ chức quản lý, chất lượng đội ngũ giáo viên nhân viên, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, thiết bị, xã hội hóa giáo dục. Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết: "Khảo sát Trường Mầm non Cô Giang chúng tôi nhận thấy từng góc phòng, sân trường được bày trí khéo léo, chăm chút từng chi tiết, cho thấy các cô của trường rất yêu nghề".


Hiệu trưởng Trường Mầm Non Cô Giang nhận bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc Gia mức độ 1

Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Cô Giang nhận bằng công nhận trường đạt Chuẩn Quốc Gia mức độ 1